Containere på vej mod Mali!

I sidste uge blev der nemlig pakket, pakket og pakket. Endelig er de to containere, fyldt med brugte skolemøbler, traktorer og tøj, som skal genbruges og genelsket i Mali, på vej derned.
Hjælp os med at hjælpe andre:
(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876
Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Uddannelse gør underværker #4

Uddannelse ligger Dooni Doonis hjerte nær. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om vores indsats på uddannelsesområdet, som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, skrive- og læsekurser for voksne og hele scholarships til videreuddannelse.

En skole bliver til

Som det er tilfældet med de fleste Udviklingslande, er fakta om status quo på uddannelsesområdet ikke just opmuntrende læsning: I 2010 var det blot 58,7% af befolkningen i Mali, der nåede så langt som til femte skoleår. Desuden viser tal i dag, at sølle 35% af alle maliere er i stand til at læse og skrive – en aldeles vigtig kompetence for at klare sig godt i et samfund. Vi ved, at det går den rigtige vej; alligevel er disse tal alamerende, når man hertil tager i betragning, at mere end halvdelen af Malis befolkning er under 15 år gamle.

Værdien af uddannelse er uvurderlig; ej blot for den enkelte med i særdeleshed for et lands udvikling i det hele taget. Dette er en af de primære grunde til, Dooni Dooni sætter sin indsats så hårdt ind på at skabe bæredygtige uddannelsesmuligheder. 

Særligt de mindre bemidlede grupper er pressede, når det gælder muligheder for uddannelse. Vores senest opførte skole valgte vi at placere i nærheden af et slumområde. Skolebyggerierne i områder som disse er nemlig ofte sløje, med ufærdige bygninger og faciliteter der gør, at børnene ofte undervises på den bare jord. Derfor besluttede Dooni Dooni tilbage i 2016, at vores ottende skole skulle bygges i Bamakos slumkvarter.

Når der skal bygges en ny skole, er det først og fremmest en god ide at konsultere med de lokale. De inddrages tidligt i processen og erhverver sig herved et ejerskab for projektet, ligesom de kan bidrage med kvalificeret input.
Selve byggeriet starter med klargøring af jorden, herefter kridtes banen så at sige op, og skelettet konstrueres. Næste step er belægning af mursten, dernæst betonstøbelse af fundamentet. Klasserne laves af beton fremfor plader, for at øge holdbarheden og gardere mod vind og vejr. Vores mange behjælpelige partnere i form af organisationer som ‘Genbrug til Syd’ og lokale midtjyske skoler bidrager til at udfylde det nu færdige skelet. På den nye skole i Bamako er det blevet til 12 klasseværelser, der alle er møbleret med borde og stole fra det forhenværende Hammerum- og Gjellerupskole. 

Højdepunktet ved et byggeri og en proces som denne er, når vi kan begynde at rekruttere spændte, ivrige elever, der fremover skal bringe liv og lære i de nye omgivelser; til dette sidste step bruges særligt vores førskoler, vi driver rundt omkring (læs mere her: http://dooni-dooni.com/uddannelse/) 

Holdbare skoler bygges ikke over-night, men når vi løfter i flok, mennesker og organisationer imellem, kan vi opnå meget og skabe nye fremtidsudsigter for maliske børn og unge, der tripper for at lære.  

Mariam, foden og den sociale fond

Dory Konaré, leder af arbejdet i Mali, skrev for ikke længe siden til Dooni-Dooni Danmark og DD Norge, at “Igår var en trist dag, efter [jeg var i] Kalifabougou, blev jeg kaldt til Kababougou for at se til en situration.” Hvorefter Dory forklarer videre, at pigen på billedet er 13-årige Mariam Keita. 

For et par år siden flyttede hun med sin far hjem til hendes bedsteforældre. Det gjorde de, for at Mariams syge for kunne behandles af landsbyens healere.

Healerne kunne desværre ikke hjælpe, og har henvist til den dyre medicinske behandling, som kun kan fås i storbyerne i Mali.  For ikke længe siden døde faderen dog pludseligt. På et splitsekund blev Miriam faderløs, og har mistet muligheden for, at der bliver råd til behandlingen af hendes syge fod. Derfor blev Dory kontaktet. 

Dooni-Dooni har en lille social fond, som vi bruger til at hjælpe socialt udsatte i specielle siturationer som dette, så Mariam kan blive rask og har mulighed for at få et normalt liv.

Hjælp os med at hjælpe andre:

(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876

Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Uddannelse gør underværker #3

Uddannelse ligger Dooni Doonis hjerte nær. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om vores indsats på uddannelsesområdet, som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, skrive- og læsekurser for voksne og hele scholarships til videreuddannelse.

At se mennesker for det de kan

Karim kan ikke gå, hans bror kører ham derfor hen til centeret. Sarantou blev bortvist fra sin skole, fordi de andre elever blev skræmt på grund af hendes handicap. Karim og Sarantou er heldige, at deres familier endnu støtter op om dem, for i Mali er det at have et handicap noget skamfuldt. Mange efterlades, mens nogle gemmes væk, når der er gæster på besøg. I Mali er det skamfuldt at føde handicappede.

Vi mødte de to unge mennesker tilbage i 2013. Dengang var handicapcenteret, Dooni Dooni Mali har oprettet, blot ved at starte op. Gennem mange år er de handicappede i Mali blevet negligeret og deres evner overset. Da DDM’s repræsentant Dory ankommer til det nyoprettede center træffer han Hr. Morotoumou Bagayogo, som er i færd med at vise en symaskine frem til de unge, nysgerrige handicappede. Funktionerne på sådan en er mange, og i starten er den lidt svær at greje. Men begejstringen er til stede i stor stil, til trods for at de nye omgivelser er lidt skræmmende. Ikke alle de unge fanger det helt, de synes symaskinen er mærkelig, men fællesskabet med de andre udvikler allerede deres gejst og humør.

Flere af de unge er ledsaget af lokale fra byen, ligesom Karim som er ankommet med hans bror. De bor i byen Niamana 10 kilometer fra Kalifabougou. Dory får lejlighed til at snakke med broderen: Karims bror: Jeg er Karims bror. Mine forældre spurgte, om jeg ville køre ham herhen, så han også fik muligheden for at lære noget.

Dory: Karim er 15 år. Hvad lavede han, før han kom her på centeret?
Karims bror: Ingenting. Vi formodede allesammen, at ingenting var det han kunne; udover at spise, drikke og sove selvfølgelig.
DDM: Nu hvor du selv er elev og går i skole, kan du så ikke se de konsekvenser, der måtte være ved det?
Karim sidder lidt og trækker tøvende på skuldrene. Han ved det ikke helt.
DDM: Karim er ung, en skønne dag bliver han også voksen. Tror du, du vil være i stand til at understøtte ham, som du gør nu, livet igennem?

Karims bror: Det kommer til at blive problematisk. Den har ramt alle i vores familie tænkt; også mine forældre. Men vi har bare ikke vidst, hvad vi kunne gøre for at hjælpe ham. Af denne grund betyder det her center i Kalifabougou særligt meget. Mange andre familier står i samme situation, hvor deres handicappede bror eller søster bare er derhjemme, og de selv er magtesløse. Derfor er vi taknemmelige.

Pt er der tre drenge og syv piger, der træner på symaskinen, mens 14 piger lærer at strikke. Sarantou er blevet så god, at hun er begyndt at give sine strikkeevner videre, når hun underviser andre. At se mennesker for det de kan i stedet for det, de ikke er i stand til viser sig at bære frugt, og i dag er centeret otte år gammelt.

To sider af samme sag…

Coronasiturationen i Afrika er meget paradoksal:

På den ene side er smittetallene lavere end man havde forventet, og en mindre procentdel af befolkningen får symptomer på sygdommen Syd for Sahara end nord for Sahara. 

På den anden side lider mange på kontinentet under sociale og økonomiske kriser. Derfor er landene sårbare overfor yderligere kriser. For eksempel er mange økonomier i Afrika er ret uformelle og afhænger, for den store del af befolkningen, som er landmænd, af, at man kan få solgt sine varer på nærmeste marked. Desuden har nedlukningen i nogle afrikanske lande udviklet sig, og er blevet menneskerettighedskrænkende. Man kan, set i det lys, bekymre sig for, hvordan epidemien påvirker diktaturerne og de spirende demokratier i Afrika. 

Hjælp os med at hjælpe Mali:

(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876

Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Forsoning og formidling…

Mali er et land, som skal fungere på tværs af stammekulturer, sprog og religioner. Mali er også et fattigt land. Og konflikterne i Mali har de seneste 10 år spidset til.
Vi er derfor glade for endelig at kunne komme igang med vores nye projekt for fredelig sameksistens, religionsfrihed, gensidig forståelse og forsoning; noget der er mere nødvendigt end nogensinde før.
På billederne ser du dem, som skal forebygge, overvåge og forsnone konflikterne i deres hjembyer blive undervist i religionsfrihed og konflikthåndtering.
Nysgerrig? Læs mere ved at følge linket her:
Hjælp os med at hjælpe andre:
(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876
Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Uddannelse gør underværker #2

Uddannelse ligger Dooni Doonis hjerte nær. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om vores indsats på uddannelsesområdet, som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, skrive- og læsekurser for voksne og hele scholarships til videreuddannelse.

Før skole

Turen går til et lille, solrigt bjergområde et stykke fra Bamako. Byen er Cocody; en flække som fik sine første beboere i 1995. Folkene deri er af mange etniciteter, og flertallet af befolkningen er muslimer.

Før Dooni Dooni tog et kærligt kig på områdets skoleliv, var uddannelsestilbuddene i området sparsomme. At finde var blot små, halvfærdige bygninger, hvor børnenes undervisning blev modtaget siddende på jorden.

En kontakt blev etableret til folkene i området, og ikke længe efter mødet med de lokale meldte en gruppe kristne sig til at indgå i den kommende skoles skolekreds, hvor de, samarbejdende med Dooni Dooni Mali, skulle udvikle det nye uddannelsestilbud. Inventar fra Danmark blev fragtet derned, og rygtet spredtes. Nu var den forestående opgave at skaffe elever til de to nye klassespor, man havde besluttet at oprette.

page2image11650480
I 2016, da byggeriets første spadestik blev taget i Cocody, besluttede man nemlig at oprette to førsteklasser for skoleåret 2016/2017, der på lang sigt skal udvide klassetrinnene op til sjette trin. Foruden denne skulle en børnehave og den børnehaveklasse, Dooni Dooni Mali havde oprettet i området, sikre kommende elever til den nye skole. Ved en investering i den allerede eksisterende børnehave, oprettelse af to børnehaveklasser med 25 elever i hver og en førskole, som vi kender den herhjemme.
Idag står skolen færdig og fremtiden ser lysere ud for børnene i Cocodys slumområde.
____
Hjælp os med at hjælpe andre:
(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876
Dooni-Dooni : Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Uddannelse gør underværker #1

Uddannelse ligger Dooni Dooni tungt på hjerte. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om indsatsen på uddannelsesområdet , som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, så børnene kan komme i skole, og hele scholarships til videreuddannelse. 

Scholarships  

Aichata Kante fyldte 23 år sidste måned, men vores bekendtskab til hende går langt længere tilbage. Dooni Dooni har været med på sidelinjen fra begyndelsen af Aichatas uddannelsesforløb. Helt fra grundskolen, videre til gymnasiet og frem til hun i dag står med papir og stolthed på, at hun har gennemført en videregående uddannelse.

Ikke alene for samfundet er dette en kostbar investering, hvor Aichata nu kommer til at kunne hjælpe mange mennesker i sit virke som jordemoder; nej, for den sponsorede uddannelse har ligeledes givet Aichata lyse udsigter for fremtiden. Selv siger hun: “Uden [Dooni Doonis] hjælp og løbende vejledning havde jeg aldrig været, hvor jeg er i dag.” Og sådan en udtalelse varmer midt i kolde vintermåneder, og bekræfter os i, at det er både bæredygtigt og vigtigt at fortsætte investeringen i uddannelse i Mali.

På billedet ses repræsentant for Dooni Dooni Mali, Dory Kanaré, lykønske nu færdiguddannede jordemoder Aichata Kante.
Hjælp os med at hjælpe andre:
(NO) Vipps: 15876
(DK) Mobilepay: 65811
Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Virtuel generalforsamling…

Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen på mandag!

På mandag den 14. December afholder Dooni-Dooni Danmark en virtuel generalforsamling, da vi som bekendt måtte aflyse generalforsamlingen, der skulle have været holdt for nogle uger siden, grundet Covid-19 siturationen.

Hvis du vil med, skal du tilmelde dig. Så får du videre informationer om hvordan du tilgår eventet.

Du kan tilmelde dig ved at skrive til os på Facebook eller på danmark@dooni-dooni.com

Vi håber vi ses!

Sagte men sikkert!

Måske du ved, at Dooni Dooni er en frivillig organisation, der arbejder for bæredygtig, lokalt forankret forandring i Vestafrika. Men vidste du også, at vores lidt specielle navn matcher med lige præcis den mission og fremgangsmåde, vi har?

‘Dooni Dooni’ betyder ‘sagte, men sikkert’. Et ordsprog som også kan oversættes til ‘lidt ad gangen’. Det er en frase, man kan finde i et af de lokale stammesprog i Mali. 

Vores organisation har eksisteret siden 1999. Nogen eksplosiv eller eksponentiel udvikling har hverken vi eller de kommuner, vi arbejder i i Mali, oplevet. Men tingene er sagte, men sikkert, gået fremad. Hvad der startede som et møde mellem en norsk missionær og en passioneret malisk borger, udviklede sig til et venskab og senere hen et partnerskab. For den maliske mand så behovet for en traktor, og det vidste nordmanden da vist nok, hvordan man kunne skaffe. Siden dengang er det blevet til 13 traktorer, to selvkørende butikker og otte møblerede skoler – og alt det, der slet ikke kan regnes i tal: 

For med tiden er Dooni Doonis visioner vokset. Det, der startede som lokal konfliktmægling, er nu et tværkommunalt projekt, hvor flere komiteer skal samarbejde for fredelig sameksistens for hele befolkningsgrupper. Dem, der før arbejdede med håndkraft i marken, bruger nu moderne og effektiv teknologi. De, der ikke kunne komme i skole, skriver og læser nu i tusindtal.

Når man affinder sig med, at tingene foregår lidt anderledes i Kalifabougou og Diedougou end i Herning og Silkeborg, og når man væbner sig med tålmodighed og slutteligt bestemmer sig for, at en varig forandring over tyve år er mere værdifuld end hurtige resultater at bryste sig af, så kan man med sikkerhed skabe forandring. 

Så til trods for at navnet Dooni Dooni måske lyder lidt mærkeligt, er det egentlig bare synonym med det, vi gør: Skaber lokalt forankret og bæredygtig forandring via frivillighed. Og denne måde at arbejde på, har vi de seneste 20 år erfaret, er sagte, men sikker.