Dooni Doonis fremgangsmåder er ikke altid lige ortodokse. Eftersom vi er en lille organisation, der arbejder ikke bare tæt på men med de lokale, får vi nogle unikke muligheder for at hjælpe mennesker, der krydser vores vej.
Med vi menes Dooni Dooni Mali, som er den primære årsag til, at vi ved, hvor og hvad der er mest brug for hjælp til i de kommuner, vi arbejder i. Et af de virkelig glædelige sammentræf mellem DDM og en lokale kvinde fandt sted i 2018.

Nayira er i dag mor til tre, men dengang Dory fra DDM traf hende, var dette ikke hendes udsigter. Nayiras hånd var nemlig vældig betændt og opsvulmet. Hun og hendes familie er bosat i Banakoro, som ligger i kommunen Kita, men for at skaffe hjælp tog Nayira fra by til by for at finde nogle, der kunne kurere hendes hånd og tilstand. Alt imens hun var kommet til Kababougou for at opsøge en traditionel healer, tiltog hendes smerter til en sådan grad, at hun ikke kunne sove om natten. 

Alt imens Nayira opholdt sig i Kababougou hørte hun nys om, at Dory fra DDM var i byen. Dette fik Nayira til at sende nogle ud og opspore ham, for at han kunne komme og se til hende. Først afviste Dory det, men skiftede lidt efter mening. Dette blev til Nayiras hæld; for da Dory tilså hende, tog han hurtigt et billede, rejste mod Bamako og viste det til en læge der. Lægen påbød hende at komme hurtigt til hospitalet og konstaterede hurtigt, at det var kræft, og at hånden skulle amputeres omgående. 

Sammen med St. Therese Mission blev alle udgifter i forbindelse med operation og opholdet på sygehuset dækket. Nayira er i dag mor til tre. For efter hun kom sig og begyndte sit nyt liv, uden smerter, fik Nayira og hendes mand også en lille pige. Som en taknemmelig gestus bad Nayira Dooni Doomi Mali om at vælge navnet til sin lille pige; hun hedder nu Therese.

Endnu en container ankommet til Mali!

Endelig er containeren med bla. landbrugsudstyr og skolemøbler ankommet til Mali. Og der blevet arbejdet hårdt; Containeren er blevet tømt og indholdet, som står på vores lager i Mali, bliver nu fordelt rundt til modtagerene i kommunerne.
Læs mere om vore afsendte containere ved at følge linket her!

Hjælp os med at hjælpe andre:

(NO) Vipps: 15876
(DK) Mobilepay: 65811
Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring

[Mali] Bestyrelsen rundt

Nu er turen kommet til et af vores bestyrelsesmedlemmer i Mali. Nedenfor ser I Dory Kanaré, der har været med om bordet siden 2006, og som også var med til at grundlægge Dooni Dooni.
Bevæggrunden for Dorys arbejde, siger han, er hjælpen, der gives til sårbare grupper så som enker, forældreløse og alvorligt syge: “En ung mand ved navn Niamanto fik engang en 3. grads forbrænding, fordi han solgte benzin. Hans familie var fattig og havde ingen midler til at tage sig af ham. Dooni Dooni Mali reddede ham ved at bringe ham til en klinik for behandling. I dag kan han rejse på cykel og er vicevært i Community Health Center i Kalifabougou. Efter sin ulykke fik han et barn, som han gav navnet Dory til minde om de velvillige handlinger, han havde mødt i DDM.”
Dory møder konstant lokale, som trænger Dooni Doonis hjælp på den ene eller anden måde…
Hjælp os med at hjælpe andre
(NO) Vipps: 15876
(DK) Mobilepay: 65811
Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring

[DK] Bestyrelsen rundt

Dooni Dooni Danmarks bestyrelse blev for nyligt udvidet med to nye medlemmer. Det første, nye medlem, vi skal stifte bekendskab med, er Olga Vædele fra Sorø.

Olga er 20 år gammel og arbejder pt i en vuggestue, hvori hun nyder at være. Foruden sit arbejde som pædagogmedhjælper finder Olga glæde ved håndarbejde, løbeture og at læse gode bøger.

Til trods for hendes korte tid i bestyrelsen, siger hun: “Noget af det jeg virkelig synes er fedt ved Dooni Dooni, er det store fokus på bæredygtighed i arbejdet; at det der gøres og skabes i Mali skal kunne holde og forsat gøre gavn for
mennesker – også når Dooni Dooni ‘trækker sig ud’.” Som eksempel nævner hun, at hun begejstres, når man ikke blot bygger en skole og tager afsted igen, men i stedet sikrer sig, at der faktisk er undervisere og alt det nødvendige til at drifte den fremadrettet. Dooni Doonis arbejde for bedret uddannelse og fredelig sameksistens i Mali er også to ting, der tiltrækker Olga til organisationens arbejde.

Slutteligt nævner hun værdien i at lægge sine kræfter i andet end sig selv, som en motivator til bestyrelsesarbejdet: “Så synes jeg også, at det er dejligt og vigtigt at gøre noget, der handler om at give til andre end mig selv, at flytte fokus væk fra mig og forhåbentlig være med til at gøre en forskel for mennesker, der har mindre, end jeg selv har.”

Byd hende hjerteligt velkommen!

Åbenthus

Sidste uge afholdte vi vores årlige åbenthus arrangement. Tak for en dejlig aften!

Hjælp os med at hjælpe andre:

Vipps:
Mobilepay:

Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Containere på vej mod Mali!

I sidste uge blev der nemlig pakket, pakket og pakket. Endelig er de to containere, fyldt med brugte skolemøbler, traktorer og tøj, som skal genbruges og genelsket i Mali, på vej derned.
Hjælp os med at hjælpe andre:
(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876
Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Uddannelse gør underværker #4

Uddannelse ligger Dooni Doonis hjerte nær. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om vores indsats på uddannelsesområdet, som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, skrive- og læsekurser for voksne og hele scholarships til videreuddannelse.

En skole bliver til

Som det er tilfældet med de fleste Udviklingslande, er fakta om status quo på uddannelsesområdet ikke just opmuntrende læsning: I 2010 var det blot 58,7% af befolkningen i Mali, der nåede så langt som til femte skoleår. Desuden viser tal i dag, at sølle 35% af alle maliere er i stand til at læse og skrive – en aldeles vigtig kompetence for at klare sig godt i et samfund. Vi ved, at det går den rigtige vej; alligevel er disse tal alamerende, når man hertil tager i betragning, at mere end halvdelen af Malis befolkning er under 15 år gamle.

Værdien af uddannelse er uvurderlig; ej blot for den enkelte med i særdeleshed for et lands udvikling i det hele taget. Dette er en af de primære grunde til, Dooni Dooni sætter sin indsats så hårdt ind på at skabe bæredygtige uddannelsesmuligheder. 

Særligt de mindre bemidlede grupper er pressede, når det gælder muligheder for uddannelse. Vores senest opførte skole valgte vi at placere i nærheden af et slumområde. Skolebyggerierne i områder som disse er nemlig ofte sløje, med ufærdige bygninger og faciliteter der gør, at børnene ofte undervises på den bare jord. Derfor besluttede Dooni Dooni tilbage i 2016, at vores ottende skole skulle bygges i Bamakos slumkvarter.

Når der skal bygges en ny skole, er det først og fremmest en god ide at konsultere med de lokale. De inddrages tidligt i processen og erhverver sig herved et ejerskab for projektet, ligesom de kan bidrage med kvalificeret input.
Selve byggeriet starter med klargøring af jorden, herefter kridtes banen så at sige op, og skelettet konstrueres. Næste step er belægning af mursten, dernæst betonstøbelse af fundamentet. Klasserne laves af beton fremfor plader, for at øge holdbarheden og gardere mod vind og vejr. Vores mange behjælpelige partnere i form af organisationer som ‘Genbrug til Syd’ og lokale midtjyske skoler bidrager til at udfylde det nu færdige skelet. På den nye skole i Bamako er det blevet til 12 klasseværelser, der alle er møbleret med borde og stole fra det forhenværende Hammerum- og Gjellerupskole. 

Højdepunktet ved et byggeri og en proces som denne er, når vi kan begynde at rekruttere spændte, ivrige elever, der fremover skal bringe liv og lære i de nye omgivelser; til dette sidste step bruges særligt vores førskoler, vi driver rundt omkring (læs mere her: http://dooni-dooni.com/uddannelse/) 

Holdbare skoler bygges ikke over-night, men når vi løfter i flok, mennesker og organisationer imellem, kan vi opnå meget og skabe nye fremtidsudsigter for maliske børn og unge, der tripper for at lære.  

Mariam, foden og den sociale fond

Dory Konaré, leder af arbejdet i Mali, skrev for ikke længe siden til Dooni-Dooni Danmark og DD Norge, at “Igår var en trist dag, efter [jeg var i] Kalifabougou, blev jeg kaldt til Kababougou for at se til en situration.” Hvorefter Dory forklarer videre, at pigen på billedet er 13-årige Mariam Keita. 

For et par år siden flyttede hun med sin far hjem til hendes bedsteforældre. Det gjorde de, for at Mariams syge for kunne behandles af landsbyens healere.

Healerne kunne desværre ikke hjælpe, og har henvist til den dyre medicinske behandling, som kun kan fås i storbyerne i Mali.  For ikke længe siden døde faderen dog pludseligt. På et splitsekund blev Miriam faderløs, og har mistet muligheden for, at der bliver råd til behandlingen af hendes syge fod. Derfor blev Dory kontaktet. 

Dooni-Dooni har en lille social fond, som vi bruger til at hjælpe socialt udsatte i specielle siturationer som dette, så Mariam kan blive rask og har mulighed for at få et normalt liv.

Hjælp os med at hjælpe andre:

(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876

Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Uddannelse gør underværker #3

Uddannelse ligger Dooni Doonis hjerte nær. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om vores indsats på uddannelsesområdet, som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, skrive- og læsekurser for voksne og hele scholarships til videreuddannelse.

At se mennesker for det de kan

Karim kan ikke gå, hans bror kører ham derfor hen til centeret. Sarantou blev bortvist fra sin skole, fordi de andre elever blev skræmt på grund af hendes handicap. Karim og Sarantou er heldige, at deres familier endnu støtter op om dem, for i Mali er det at have et handicap noget skamfuldt. Mange efterlades, mens nogle gemmes væk, når der er gæster på besøg. I Mali er det skamfuldt at føde handicappede.

Vi mødte de to unge mennesker tilbage i 2013. Dengang var handicapcenteret, Dooni Dooni Mali har oprettet, blot ved at starte op. Gennem mange år er de handicappede i Mali blevet negligeret og deres evner overset. Da DDM’s repræsentant Dory ankommer til det nyoprettede center træffer han Hr. Morotoumou Bagayogo, som er i færd med at vise en symaskine frem til de unge, nysgerrige handicappede. Funktionerne på sådan en er mange, og i starten er den lidt svær at greje. Men begejstringen er til stede i stor stil, til trods for at de nye omgivelser er lidt skræmmende. Ikke alle de unge fanger det helt, de synes symaskinen er mærkelig, men fællesskabet med de andre udvikler allerede deres gejst og humør.

Flere af de unge er ledsaget af lokale fra byen, ligesom Karim som er ankommet med hans bror. De bor i byen Niamana 10 kilometer fra Kalifabougou. Dory får lejlighed til at snakke med broderen: Karims bror: Jeg er Karims bror. Mine forældre spurgte, om jeg ville køre ham herhen, så han også fik muligheden for at lære noget.

Dory: Karim er 15 år. Hvad lavede han, før han kom her på centeret?
Karims bror: Ingenting. Vi formodede allesammen, at ingenting var det han kunne; udover at spise, drikke og sove selvfølgelig.
DDM: Nu hvor du selv er elev og går i skole, kan du så ikke se de konsekvenser, der måtte være ved det?
Karim sidder lidt og trækker tøvende på skuldrene. Han ved det ikke helt.
DDM: Karim er ung, en skønne dag bliver han også voksen. Tror du, du vil være i stand til at understøtte ham, som du gør nu, livet igennem?

Karims bror: Det kommer til at blive problematisk. Den har ramt alle i vores familie tænkt; også mine forældre. Men vi har bare ikke vidst, hvad vi kunne gøre for at hjælpe ham. Af denne grund betyder det her center i Kalifabougou særligt meget. Mange andre familier står i samme situation, hvor deres handicappede bror eller søster bare er derhjemme, og de selv er magtesløse. Derfor er vi taknemmelige.

Pt er der tre drenge og syv piger, der træner på symaskinen, mens 14 piger lærer at strikke. Sarantou er blevet så god, at hun er begyndt at give sine strikkeevner videre, når hun underviser andre. At se mennesker for det de kan i stedet for det, de ikke er i stand til viser sig at bære frugt, og i dag er centeret otte år gammelt.

To sider af samme sag…

Coronasiturationen i Afrika er meget paradoksal:

På den ene side er smittetallene lavere end man havde forventet, og en mindre procentdel af befolkningen får symptomer på sygdommen Syd for Sahara end nord for Sahara. 

På den anden side lider mange på kontinentet under sociale og økonomiske kriser. Derfor er landene sårbare overfor yderligere kriser. For eksempel er mange økonomier i Afrika er ret uformelle og afhænger, for den store del af befolkningen, som er landmænd, af, at man kan få solgt sine varer på nærmeste marked. Desuden har nedlukningen i nogle afrikanske lande udviklet sig, og er blevet menneskerettighedskrænkende. Man kan, set i det lys, bekymre sig for, hvordan epidemien påvirker diktaturerne og de spirende demokratier i Afrika. 

Hjælp os med at hjælpe Mali:

(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876

Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.