Dengang seks landsbyer besluttede, at de ville have deres egen skole

Hvad sker der, hvis et helt lokalsamfund samler sig om det samme mål? Hvis dem med fysikken, hjælper med at løfte, hvis kvinder hjælper med at hente vand og gamle opmuntrer imens? En helt skole kan blive til, er svaret. For for seks landsbyer i Kalifabougou var deres fælles mål, at deres alle sammens børn måtte få muligheden for at få skolegang og dermed en lysere fremtid.

Det har aldrig været hverken fremgangsmåden eller ønsket i Dooni Dooni at oprette ting eller igangsætte arbejde, lokale folk ikke selv har udtalt behov for. Så da Dooni Dooni Mali kom i tale med en flok lokale fra forskellige landsbyer fordelt i kommunen Kalifabougou, spurgte DDM, hvad de lokale oplevede manglede. En lang afstand til nærmeste skole havde gjort, at mange elever, allerede i løbet af de første skoleår, blev taget ud af skolen for i stedet at hjælpe deres forældre på marken. Ligeledes var det et problem, hvis et brev blev modtaget, for man skulle se langt efter den nærmeste lærer eller elev, der kunne udlede dets budskab. 

Så Dooni Dooni Mali samlede folk fra de seks landsbyer for at udveksle ideer med dem. På vejen registrerede DDM, at et stykke jord lå frit; de spurgte dem: “Hvem ejer denne jord?”, svaret var landsbyerne selv. Ligeledes gjorde DDM landsbyboerne opmærksomme på, at de jo både havde unge arbejdsdygtige mennesker, friske unge mødre og murere iblandt: “Hvis I er klar på at lave en skole, er vi klar på at vejlede jer.” – og dermed var det inddirekte første spadestik taget. 

Herfra lovede DDM at sørge for det tekniske vedrørende oprettelsen af en ny skole, mens landsbyerne til gengæld faciliterende al den praktiske arbejdskraft. Arbejdet gik nu i gang i landsbyen Tiecorobouhou; de unge blev kaldt til for at udgrave tre rum i mudderet, kvinderne fra landsbyerne for at hente vand og de gamle placerede sig i skyggen og agerede dermed moralsk opbakning og opmuntring. 

Og sådan blev en skole til. 

I dag er der 40 elever, der er gået videre til gymnasiet, 25 der læser på universitet eller erhvervsskole og 210 elever under skolegang fra første til sjette årgang på skolen i Tiecorobouhou. 

Uddannelse gør underværker #4

Uddannelse ligger Dooni Doonis hjerte nær. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om vores indsats på uddannelsesområdet, som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, skrive- og læsekurser for voksne og hele scholarships til videreuddannelse.

En skole bliver til

Som det er tilfældet med de fleste Udviklingslande, er fakta om status quo på uddannelsesområdet ikke just opmuntrende læsning: I 2010 var det blot 58,7% af befolkningen i Mali, der nåede så langt som til femte skoleår. Desuden viser tal i dag, at sølle 35% af alle maliere er i stand til at læse og skrive – en aldeles vigtig kompetence for at klare sig godt i et samfund. Vi ved, at det går den rigtige vej; alligevel er disse tal alamerende, når man hertil tager i betragning, at mere end halvdelen af Malis befolkning er under 15 år gamle.

Værdien af uddannelse er uvurderlig; ej blot for den enkelte med i særdeleshed for et lands udvikling i det hele taget. Dette er en af de primære grunde til, Dooni Dooni sætter sin indsats så hårdt ind på at skabe bæredygtige uddannelsesmuligheder. 

Særligt de mindre bemidlede grupper er pressede, når det gælder muligheder for uddannelse. Vores senest opførte skole valgte vi at placere i nærheden af et slumområde. Skolebyggerierne i områder som disse er nemlig ofte sløje, med ufærdige bygninger og faciliteter der gør, at børnene ofte undervises på den bare jord. Derfor besluttede Dooni Dooni tilbage i 2016, at vores ottende skole skulle bygges i Bamakos slumkvarter.

Når der skal bygges en ny skole, er det først og fremmest en god ide at konsultere med de lokale. De inddrages tidligt i processen og erhverver sig herved et ejerskab for projektet, ligesom de kan bidrage med kvalificeret input.
Selve byggeriet starter med klargøring af jorden, herefter kridtes banen så at sige op, og skelettet konstrueres. Næste step er belægning af mursten, dernæst betonstøbelse af fundamentet. Klasserne laves af beton fremfor plader, for at øge holdbarheden og gardere mod vind og vejr. Vores mange behjælpelige partnere i form af organisationer som ‘Genbrug til Syd’ og lokale midtjyske skoler bidrager til at udfylde det nu færdige skelet. På den nye skole i Bamako er det blevet til 12 klasseværelser, der alle er møbleret med borde og stole fra det forhenværende Hammerum- og Gjellerupskole. 

Højdepunktet ved et byggeri og en proces som denne er, når vi kan begynde at rekruttere spændte, ivrige elever, der fremover skal bringe liv og lære i de nye omgivelser; til dette sidste step bruges særligt vores førskoler, vi driver rundt omkring (læs mere her: http://dooni-dooni.com/uddannelse/) 

Holdbare skoler bygges ikke over-night, men når vi løfter i flok, mennesker og organisationer imellem, kan vi opnå meget og skabe nye fremtidsudsigter for maliske børn og unge, der tripper for at lære.  

Uddannelse gør underværker #3

Uddannelse ligger Dooni Doonis hjerte nær. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om vores indsats på uddannelsesområdet, som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, skrive- og læsekurser for voksne og hele scholarships til videreuddannelse.

At se mennesker for det de kan

Karim kan ikke gå, hans bror kører ham derfor hen til centeret. Sarantou blev bortvist fra sin skole, fordi de andre elever blev skræmt på grund af hendes handicap. Karim og Sarantou er heldige, at deres familier endnu støtter op om dem, for i Mali er det at have et handicap noget skamfuldt. Mange efterlades, mens nogle gemmes væk, når der er gæster på besøg. I Mali er det skamfuldt at føde handicappede.

Vi mødte de to unge mennesker tilbage i 2013. Dengang var handicapcenteret, Dooni Dooni Mali har oprettet, blot ved at starte op. Gennem mange år er de handicappede i Mali blevet negligeret og deres evner overset. Da DDM’s repræsentant Dory ankommer til det nyoprettede center træffer han Hr. Morotoumou Bagayogo, som er i færd med at vise en symaskine frem til de unge, nysgerrige handicappede. Funktionerne på sådan en er mange, og i starten er den lidt svær at greje. Men begejstringen er til stede i stor stil, til trods for at de nye omgivelser er lidt skræmmende. Ikke alle de unge fanger det helt, de synes symaskinen er mærkelig, men fællesskabet med de andre udvikler allerede deres gejst og humør.

Flere af de unge er ledsaget af lokale fra byen, ligesom Karim som er ankommet med hans bror. De bor i byen Niamana 10 kilometer fra Kalifabougou. Dory får lejlighed til at snakke med broderen: Karims bror: Jeg er Karims bror. Mine forældre spurgte, om jeg ville køre ham herhen, så han også fik muligheden for at lære noget.

Dory: Karim er 15 år. Hvad lavede han, før han kom her på centeret?
Karims bror: Ingenting. Vi formodede allesammen, at ingenting var det han kunne; udover at spise, drikke og sove selvfølgelig.
DDM: Nu hvor du selv er elev og går i skole, kan du så ikke se de konsekvenser, der måtte være ved det?
Karim sidder lidt og trækker tøvende på skuldrene. Han ved det ikke helt.
DDM: Karim er ung, en skønne dag bliver han også voksen. Tror du, du vil være i stand til at understøtte ham, som du gør nu, livet igennem?

Karims bror: Det kommer til at blive problematisk. Den har ramt alle i vores familie tænkt; også mine forældre. Men vi har bare ikke vidst, hvad vi kunne gøre for at hjælpe ham. Af denne grund betyder det her center i Kalifabougou særligt meget. Mange andre familier står i samme situation, hvor deres handicappede bror eller søster bare er derhjemme, og de selv er magtesløse. Derfor er vi taknemmelige.

Pt er der tre drenge og syv piger, der træner på symaskinen, mens 14 piger lærer at strikke. Sarantou er blevet så god, at hun er begyndt at give sine strikkeevner videre, når hun underviser andre. At se mennesker for det de kan i stedet for det, de ikke er i stand til viser sig at bære frugt, og i dag er centeret otte år gammelt.

Uddannelse gør underværker #2

Uddannelse ligger Dooni Doonis hjerte nær. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om vores indsats på uddannelsesområdet, som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, skrive- og læsekurser for voksne og hele scholarships til videreuddannelse.

Før skole

Turen går til et lille, solrigt bjergområde et stykke fra Bamako. Byen er Cocody; en flække som fik sine første beboere i 1995. Folkene deri er af mange etniciteter, og flertallet af befolkningen er muslimer.

Før Dooni Dooni tog et kærligt kig på områdets skoleliv, var uddannelsestilbuddene i området sparsomme. At finde var blot små, halvfærdige bygninger, hvor børnenes undervisning blev modtaget siddende på jorden.

En kontakt blev etableret til folkene i området, og ikke længe efter mødet med de lokale meldte en gruppe kristne sig til at indgå i den kommende skoles skolekreds, hvor de, samarbejdende med Dooni Dooni Mali, skulle udvikle det nye uddannelsestilbud. Inventar fra Danmark blev fragtet derned, og rygtet spredtes. Nu var den forestående opgave at skaffe elever til de to nye klassespor, man havde besluttet at oprette.

page2image11650480
I 2016, da byggeriets første spadestik blev taget i Cocody, besluttede man nemlig at oprette to førsteklasser for skoleåret 2016/2017, der på lang sigt skal udvide klassetrinnene op til sjette trin. Foruden denne skulle en børnehave og den børnehaveklasse, Dooni Dooni Mali havde oprettet i området, sikre kommende elever til den nye skole. Ved en investering i den allerede eksisterende børnehave, oprettelse af to børnehaveklasser med 25 elever i hver og en førskole, som vi kender den herhjemme.
Idag står skolen færdig og fremtiden ser lysere ud for børnene i Cocodys slumområde.
____
Hjælp os med at hjælpe andre:
(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876
Dooni-Dooni : Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Uddannelse gør underværker #1

Uddannelse ligger Dooni Dooni tungt på hjerte. Denne er nemlig en af grundstenene for et samfunds overordnede udvikling og et individs fremtid. Over en artikelserie vil vi fortælle om indsatsen på uddannelsesområdet , som sagte, men sikkert, udvides hele tiden. For udover skolebyggerier tilbyder Dooni Dooni undervisning til handicappede, støtte til økonomisk udsatte familier, så børnene kan komme i skole, og hele scholarships til videreuddannelse. 

Scholarships  

Aichata Kante fyldte 23 år sidste måned, men vores bekendtskab til hende går langt længere tilbage. Dooni Dooni har været med på sidelinjen fra begyndelsen af Aichatas uddannelsesforløb. Helt fra grundskolen, videre til gymnasiet og frem til hun i dag står med papir og stolthed på, at hun har gennemført en videregående uddannelse.

Ikke alene for samfundet er dette en kostbar investering, hvor Aichata nu kommer til at kunne hjælpe mange mennesker i sit virke som jordemoder; nej, for den sponsorede uddannelse har ligeledes givet Aichata lyse udsigter for fremtiden. Selv siger hun: “Uden [Dooni Doonis] hjælp og løbende vejledning havde jeg aldrig været, hvor jeg er i dag.” Og sådan en udtalelse varmer midt i kolde vintermåneder, og bekræfter os i, at det er både bæredygtigt og vigtigt at fortsætte investeringen i uddannelse i Mali.

På billedet ses repræsentant for Dooni Dooni Mali, Dory Kanaré, lykønske nu færdiguddannede jordemoder Aichata Kante.
Hjælp os med at hjælpe andre:
(NO) Vipps: 15876
(DK) Mobilepay: 65811
Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Stole får nyt liv!

Vi har i disse tider også meget at glæde os over – vi har nemlig modtaget i omegn af 600 skoleborde og 1200 stole fra Gjellerup og Hammerum skole, som skal sendes til Mali og bruges i skolerne dernede.

Vi fryder os over, at brugt kan få nyt liv og gøre gavn i Mali!

På billederne kan du se nogle af møblerne på vores lager lidt udenfor Herning.

___________

Hjælp os med at hjælpe andre:

(NO) Vipps: 15876
(DK) Mobilepay: 65811

Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Da vi mødte Maïmouna…

Maïmouna læser i dag til jordemoder. En beskæftigelse hun ikke i sin fjerneste fantasi kunne have drømt om tilbage i 2002, da Dooni Dooni mødte hende for første gang. Hverken skole, ordentlig kost eller sundhed var nemlig en selvfølge i den familie, som Maïmouna kommer fra.
Maïmounas far døde tidligt, og hun har ligeledes mange søskende. De drømme som hun måtte gå med, dem som du og jeg også går rundt med, blegnede i stedet i fattigdom og spørgsmål om dagen i morgen, fremfor dagen om 10 år.
Her, over 10 år senere har det ladet sig gøre for Maïmouna at gennemføre grundskolen. Uddannelsesstipendierne, der også er blevet doneret gennem Dooni Dooni, er skyld i hendes videreuddannelse til jordemoder, og vaccinationerne og kosttilskuddet hun har fået løbende, har samlet set bragt hende til, hvor hun er i dag: Et sted med muligheder, blandt andet for at bestemme sin egen fremtid
For 500,- om måneden kan et barns liv vende 180 grader.
 
Støt Dooni Dooni 
(DK) Mobilepay: 65811
(NO) Vipps: 15876
Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring.

Centre udvikler voksnes færdigheder indenfor flere områder

Dette år støtter Dooni Dooni driften af 3 centre, hvor der undervises voksne i skrive- og læse færdigheder. I år er der i alt 130 som har fulgt undervisning i disse centre. I år har kvinderne i disse centre fået tilbud om at lære teknikken til at la 13220829_1741325072749550_4309903472999041203_n ve egen gødsel (kompost). Det er i disse dage stor aktivitet i disse grupper. Komposten forventes at være klar i slutningen af maj måned. Hver gruppe forventes at producere et ton
med kompost, som vil give næring til større avlinger.

Skolen i Kounto

Byggeriet af skolen går godt og planen er at den skal stå færdig til sommer.
Marts 2015 viser billederne nedenunder at en dejlig skole venter på eleverne ved skolestart til efteråret. Byggeriet færdiggøres med økonomiske midler fra Dooni-Dooni Norge/DanmarkSkærmbillede 2016-03-04 kl. 16.55.26 Skærmbillede 2016-03-04 kl. 16.55.30