Landbrug

Traktor i brug 2009

Læs de nyeste opdateringer fra vores Landbrugsarbejde ved at klikke her!

Landbrug

Vi arbejder hovedsageligt i to kommuner i Mali, Afrika: Kalifabougou- og Diedougou kommune. Her er 90% af befolkningen landmænd, men i mange år har landbruget ikke udviklet sig. Det ønsker vi at ændre, da vi tror på og ved, at et velfungerende, produktivt landbrug er med til at skabe vækst i et samfund.

Mange steder i Mali og resten af Afrika foregår landbrug stadig med håndkraft. Dette mønster har Dooni-Dooni taget et opgør med. Skal landbruget i Afrika udvikles, er der behov for traktorer, såmaskiner, tallerken havre, god rådgivning etc. Derfor sender vi årligt containere med traktorer og såmaskiner, hvilket optimerer udbyttet af landbrug og marker markant.

Den modernisering og effektivisering som til nu er gjort innen landbruket i de to kommuner vi arbejder, har medført en stor øgning i madvareproduktionen. Enkelte steder en tredobling i produktion. En traktor har kapasitet til at hjælpe i snitt 50 store familier på ca. 20 personer. Det vil sige, at en traktor giver bedring i levevilkårene for ca. 1.000 personer. Pr. dato er 7 traktorer med utstyr fordelt i kommunerne.

Når traktorer sendes til Mali, ønsker vi at de lokale vil føle medejerskab i projektet, og dette ønsker vi at opnå ved at de lokale skal betale en dal af traktoren selv. Herved bliver traktorer noget de lokale udviser endnu større engagement omkrig, da de selv har investeret i dette.
De traktorer, der sendes til Mali købes i Danmark eller Norge, og er til mekaniker for at blive sat i stand eller blot være til service. Herved sikres høj kvalitet i de traktorer, som skal bruges i landbruget i Mali. De fragtes til Mali i containere, der bliver sendt med støtte fra Genbrug til syd (læs mere om dette her -link-).

Vi arbejder stadig med at utvikle brugen av maskiner og utstyr, og fremtidens perspektiv er flere traktorer og utstyr samt efterudannelse af lokale bønder.

Høre Dory Konare fortælle om Dooni-Doonis arbejde med Landbrug herunder.