Handicap området

I Mali bliver der set ned til de handicappede. Derfor gemmes handicappede væk indefor og de får endvidere ikke nogen form for undervisning eller uddannelse. På grund af disse normative omstændigheder ser vi det som værende et vigtigt arbejde at forbedre forholdende for de handicappede i Mali og sagte men sikkert hos lokalbefolkningen at oparbejde en respekt for de handicappede.

Handicapcenter i Kalifabougou
I kommunen Kalifabougou, der ligger 60 km nordøst for hovedstaden Bamako, har vi etableret et handicapcenter, hvor handicappede i området kan mødes og få undervisning. Der undervises lige nu i broderi og i syning. 10-15 handicappede mødes regelmæssigt og lærer at sy. Omkring 20 mennesker mødes regelsmæssigt og lærer at brodere. Disse 20 mennesker er fordelt således at ca. halvdelen er handicappede og halvdelen er ikke. Det kan dynes forvirrende, at der undervises normal-fungerende mennesker på et handicap center. Dog er der stor mening med netop denne beslutning: Når de to grupper mødes, snakker og lærer sammen nedbrydes mange af de fordomme som er at finde i Mali omkring handicappede. At vi kan være med til at facilitere nedbrydningen af netop disse er til stor glæde for os. 

Udbyggelse af handicaparbejdet
På sigt ønsker vi at udbygge vort handicaparbejde. Der arbejdes på at udvide handicaparbejde til endnu en kommune. Dooni-Dooni er blevet givet et stykke land, som skal benyttes til at lave handicap arbejde. Forberedelserne på dette er gået igang (Januar 2020).