Dory i Danmark

Skærmbillede 2016-05-29 kl. 00.41.31Dory Konaré, leder af Dooni-Doonis arbejde i Mali, har i denne uge besøgt Norge, og er igen nu i Danmark. Han har sammen med Thore Eklund hentet en traktor fra Norge til Danmark, som skal sendes med næste container d. 17 juni.

Centre udvikler voksnes færdigheder indenfor flere områder

Dette år støtter Dooni Dooni driften af 3 centre, hvor der undervises voksne i skrive- og læse færdigheder. I år er der i alt 130 som har fulgt undervisning i disse centre. I år har kvinderne i disse centre fået tilbud om at lære teknikken til at la 13220829_1741325072749550_4309903472999041203_n ve egen gødsel (kompost). Det er i disse dage stor aktivitet i disse grupper. Komposten forventes at være klar i slutningen af maj måned. Hver gruppe forventes at producere et ton
med kompost, som vil give næring til større avlinger.

Rapport fra landmændene i Mali

Der kom i jan 16 rapport fra en af de 5 grupper, som i dag har traktorer. Rapporten fortæller om meget gode afgrøder dette år. Gruppen har med to traktorer hjulpet 103 landmænd med at øge udbytte fra dyrkningen af mad. Hver landmand sørger hver dag for omkring 20 familiemedle12654334_1704807969734594_4222609260537805722_n mmer. Gruppens to traktorer, har altså øget indtægten og forbedret levevilkårene for lidt mere end 2000 mennesker.
Med to nye traktorer på vej til Afrika, har Dooni-Dooni til sommer 9 traktorer som øger indtægter og vælfærd for befolkningen i Mali

Godt afgrøder – December 2015

Der er kommet rapport fra en af de 5 grupper, som i dag har traktorer. Rapporten fortæller om meget gode afgrøder dette år. Gruppen har med to traktorer hjulpet 103 landmænd med at øge udbytte fra dyrkningen af mad. Hver landmand sørger hver dag for omkring 20 familiemedlemmer. Gruppens to traktorer, har altså øget intægten og forbedret levevilkårende for lidt mere end 2000 mennesker.
Med to nye traktorer på vej til Afrika, har Dooni-Dooni til sommer 9 traktore som øger indtægter og vælfærd for befolkningen i Mali

Container til Mali inden sommeren 2015

Dooni-Dooni Danmark har primo marts 2015 søgt Genbrug til Syd om en bevilling til en 40 fods container, som hovedsageligt skal fyldes med brugte skolemøbler, så den nye skole i Kounto kan møbleres. Også andre skoler i de to kommuner som er indsatsområde i Mali kan få glæde af denne forsendelse, så det vi ikke længere kan bruge i Danmark kan genbruges og blive til stor glæde for børnene i skolerne i dagtimerne og for voksne som deltager i læseundervisning om aftenen.

Skolen i Kounto

Byggeriet af skolen går godt og planen er at den skal stå færdig til sommer.
Marts 2015 viser billederne nedenunder at en dejlig skole venter på eleverne ved skolestart til efteråret. Byggeriet færdiggøres med økonomiske midler fra Dooni-Dooni Norge/DanmarkSkærmbillede 2016-03-04 kl. 16.55.26 Skærmbillede 2016-03-04 kl. 16.55.30