Om os

Dooni-Dooni er en norsk/dansk ngo, der arbejder hovedsageligt i Kalifabougou- og Diedougou kommune i Mali, Afrika. Her kan vi både som modtagere, givere og organisation se resultater af de projekter vi støtter, og som en lille organisation kan vi ikke hjælpe alle, men i disse to kommuner gør vi en forskel. Her arbejdes på udvikling og forbedring indenfor udannelses- og landbrugssektoren. Læs mere om dette her (link til landbrug/uddanelses side).

Dooni-Dooni baseres på tre grundsten: Frivillighed, lokal forankring og bæredygtighed. Disse tre ting danner basis for hvordan der arbejdes i organisationen.

Dooni-Dooni er en helt fuldstændig frivillig organisation. Altså er der ingen ansatte. Dette gør at der bruges et minimum af de indsamlede penge til administration, ingenting til lønninger og dermed flere penge til Afrika.

Lokal forankring opnås i Dooni-Dooni bla ved kontinuerligt at afholde folkemøder i de enkelte kommuner. Til disse folkemøder vil der være repræsentanter fra lokalbefolkningen og medlemmer fra Dooni-Dooni Malis bestyrelse. Her er der rum til at de lokale kommunikerer deres behov og problemer videre, hvorefter der i fælleskab bliver fundet løsninger og lavet strategier.

Der arbejdes mod så stor bæredygtighed som muligt i alle projekter, der er i Dooni-Dooni. Dette gøres ved megen evaluering og god kendskab til kultur, miljø og mennesker i det afrikanske land. Vores hovedansvarlige i Mali er opvokset i Malisk kultur og kender til problemerne i landet. Han taler lokalsproget, engelsk og fransk. Han har arbejdet med udviklingsarbejde i en årrække og har udviklet og startet flere succesfulde projekter. Alle projekter bygger på et stærkt lokalt engagement, hvilket sikrer bæredygtig- og holdbarhed.

Dooni-Dooni er én organisation, men har tre grene, der arbejder sammen mod fælles mål.

Dooni-Dooni Danmark er den danske del af organisationen. Her træffer bestyrelsen beslutninger og forsøger at samle midler til arbejdet. Den danske bestyrelse består af:

Olga Vædele, Bestyrelsesmedlem
Lars Lejboelle, Bestyrelsesmedlem

Du kan læse mere om den danske bestyrelse ved at klikke her!

Dooni-Dooni Norge er den norske del af organisationen, der arbejder på at samle midler ind til organisationen. Medlemmer af det norske styre:

Britt Irene Eklund,  styrets leder
Thore Eklund, nest leder
Jan Ivar Johnsen, Varamedlem
Anne-Torill Molander Lunde
Hans Gunnar Hansen
Bente Pedersen

Dooni-Dooni Mali er den maliske del af organisationen, der styres af Dory Konaré.  Denne del af organisationen er meget lokalt forankret i malisk kultur, miljø og samfund. I Mali afholder organisationen folkemøder, har kontakt med lokalbefolkningen og holder nøje øje med nye, igangværende og færdige projekter for at sikre maksimal bæredygtighed i det, der gøres. Den maliske del af organisationen er lokal forankret i de kommuner hvor der arbejdes. Dooni-Dooni assisterer de lokale landsbyer og kommuner til at lykkes med sine projekter.

Alle tre dele af organisationen er individuelt, lokalt i hver deres land, registreret som officielle ngo’er.

Hør det fra formandens mund i videoen herunder: