[Mali] Bestyrelsen rundt

Nu er turen kommet til et af vores bestyrelsesmedlemmer i Mali. Nedenfor ser I Dory Kanaré, der har været med om bordet siden 2006, og som også var med til at grundlægge Dooni Dooni.
Bevæggrunden for Dorys arbejde, siger han, er hjælpen, der gives til sårbare grupper så som enker, forældreløse og alvorligt syge: “En ung mand ved navn Niamanto fik engang en 3. grads forbrænding, fordi han solgte benzin. Hans familie var fattig og havde ingen midler til at tage sig af ham. Dooni Dooni Mali reddede ham ved at bringe ham til en klinik for behandling. I dag kan han rejse på cykel og er vicevært i Community Health Center i Kalifabougou. Efter sin ulykke fik han et barn, som han gav navnet Dory til minde om de velvillige handlinger, han havde mødt i DDM.”
Dory møder konstant lokale, som trænger Dooni Doonis hjælp på den ene eller anden måde…
Hjælp os med at hjælpe andre
(NO) Vipps: 15876
(DK) Mobilepay: 65811
Dooni-Dooni: Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring