Åbning af udstilling

Sidste søndag åbnede vores vandreudstilling med stil i Sinding 

kirke, hvor både den og vi, Dooni-Dooni, blev mødt af et fantastisk engagement. Udstillingen er en af de der billedeudstillinger, hvor beskueren kan få lov at kigge på fotografier. Fotografier fra det helt ægte Afrika og fotografier, som kredser om skolemiljøet i de skoler, som Dooni-Dooni har bygget i samarbejde med bla. skoler og kirker fra Herning. Den vil indtil jul kunne ses i Sinding: Fra den 10. til den 21. november i Sinding Kirke. Fra den 22. November til den 5. december i biblioteket på Sinding skole og herefter vil den resten af julemåneden være at finde i Sinding-Ørre Midtpunkt.

Bæredygtighed batter og brødføder: fra Ikast til Bamako

Af Ida Lejboelle

Bæredygtighed er årtiets tema, men hvordan ser det egentlig ud i praksis? Er det blot et fænomen hele den kommercielle verden bryster sig af, eller eksisterer smarte måder, hvorpå man kan effektuerer det?

I Dooni Dooni har vi taget udgangspunkt i et udbredt problem; nemlig de mange ton tøj, som virksomheder årligt må kassere grundet de europæiske kunders høje krav til varerne. Denne overflødighed af god kvalitet doneres fra producenter som HRT Textiles i Ikast, herfra fragter Dooni Dooni i samarbejde med en række andre hjælpeorganisationer tøjet ned til den såkaldte ’Euroshop’ i Mali.

En stor andel af tøjet, som tredje verdens lande normalvis modtager, er slidt op og af dårligt kvalitet. Efterspørgslen på netop denne type vestlige varer er herfor stor. Endnu et bæredygtigt element kan findes i de lokales ejerskab over butikken og hermed lyst til at have den daglige drift. Slutteligt er det en win win situation helt til sidste destination; for udover at producenterne får skaffet tøjet ud af EU og Mali får udvidet deres tekstilmarked, deles overskuddet fra Euroshop mellem hhv. Dooni Dooni og Luthersk Brødremission.

Svaret er altså ja; bæredygtighed er ikke kun abstrakt og popsmart, det er faktisk ganske konkret. For som ordets rene betydning indikerer, handler det om at sikre holdbare positive resultater samt belaste miljøet mindst muligt.

Læs mere om Euroshop ved at klikke her

Kvinder lærer at lave kompost til gødning

I løbet af den sidste måned er flere kvindergrupper blevet lært op i, hvordan man laver kompost af lokalt tilgænlige materialer, hvilket er billigere og bedre for miljøet, end købt gødning.

Dette år støtter vi driften af 3 centre, hvor der undervises voksne i skrive og læse færdigheder. I år er der i alt 130, der har fulgt undervisningen i disse centre. I år har kvinderne i disse centre fået tilbud om at lære teknikken til at lave egen gødning. Det er i disse dage stor aktivitet i disse grupper. Komposten forventes at være klar i slutningen af maj måned.  Hver gruppe forventes at producere et ton med kompost.

340 børn støttes nu i deres skolegang

Donni-Dooni har nu ansvar for 340 børn på grundskole niveau i Mali. Det er alle børn som ikke havde haft mulighed for at komme i skole uden din støtte. Disse børn er fordelt på 6 skoler rundt i de to kommuner, hvor vi arbejer i Mali. Vi betaler skolepenge, skolemateriale, skoletøj, opfølgning med barnets familie, helse og sundhed.

Ny container til Mali

Det har været en travel tid for Dooni-Dooni i denne sommer. Vores syvende container er sendt til Mali. Denne gang med en traktor kjøpt i Norge.  Foruten landbrugsredskaber blev der sendt 150 skoleborde og 580 skolestole. Vi stolte af, at kunne hjælpe med at udruste skole- og landbrugssektoren i Mali.

Container til Mali inden sommeren 2015

Dooni-Dooni Danmark har primo marts 2015 søgt Genbrug til Syd om en bevilling til en 40 fods container, som hovedsageligt skal fyldes med brugte skolemøbler, så den nye skole i Kounto kan møbleres. Også andre skoler i de to kommuner som er indsatsområde i Mali kan få glæde af denne forsendelse, så det vi ikke længere kan bruge i Danmark kan genbruges og blive til stor glæde for børnene i skolerne i dagtimerne og for voksne som deltager i læseundervisning om aftenen.