Bæredygtighed: Euroshop giver skolegang!

Euroshop er to butikker, som ligger i Bamako, Mali. Disse sælger dansk børnetøj, som leveres af blandt andre børnetøjsproducenten HRT Textiles i Ikast. Tøjet er af høj kvalitet og produceret til danske mærker, men kan på grund af småfejl ikke sælges i EU. Når malierne så køber tøjet i Euroshop, får og giver det nyt liv. 

Med vores efterhånden åre gamle koncept drevet i samarbejde med Mission Afrika, effektueres Dooni Doonis ønske om bæredygtighed i mere end én forstand. Hanna Meilandt har mødt et søskendepar, hvis fremtid forandredes takket være Euroshop: 

“Vi kører ud ad de støvede veje på vej til en af Bamakos forstæder. Der er ikke mange biler på vejene dog mennesker alle vegne. Jeg ankommer til skolen, der er bygget af blikplader. Klasseværelserne består af små skure, der omkranser den lille skolegård. Her møder jeg skoledirektøren Diakardia Diallo og bliver varmt modtaget. Han fortæller om skolens, åbenlyse, vanskelige vilkår, mens han understreger, at de gør deres bedste for, at eleverne får en god undervisning. 

Jeg besøger 5. klassen, hvori Kadi Seck på ti år går. Hun er glad for at gå i skole og fortæller, at skolen giver hende mulighed for at blive noget i samfundet. Hun vil gerne være minister en gang. Kadi bor sammen med sin lillesøster Fatoumata Seck på otte år; hun vil være politibetjent, når hun bliver stor. 

Pigerne mistede deres far i en bilulykke, herefter kunne moderen ikke forsørge dem alene, og familien flyttede derfor ind hos deres bedsteforældre. Moderen er ofte væk hjemmefra, da hun er den eneste i familien, der har mulighed for at arbejde. Af denne grund udtrykker Kadi og Fatoumatas bedsteforældre stor taknemmelighed over, at den økonomiske hjælp stammende fra Euroshops overskud, giver deres børnebørn muligheden for at komme i skole.”

Når generøse bidrag fra firmaer som HRT Textiles kombineres med samarbejde lande og organisationer imellem, kan det altså munde ud i bæredygtighed på flere plan: Tøj genbruges, mens det menneskelige udbytte blev åbenlyst ved mødet af Kadi og Fatoumata.

Hjælp os med at hjælpe andre:
(DK) Mobilepay : 65811
(NO) Vipps : 15876
Dooni-Dooni : Frivillighed, bæredygtighed og lokal forankring

Bæredygtighed batter og brødføder: fra Ikast til Bamako

Af Ida Lejboelle

Bæredygtighed er årtiets tema, men hvordan ser det egentlig ud i praksis? Er det blot et fænomen hele den kommercielle verden bryster sig af, eller eksisterer smarte måder, hvorpå man kan effektuerer det?

I Dooni Dooni har vi taget udgangspunkt i et udbredt problem; nemlig de mange ton tøj, som virksomheder årligt må kassere grundet de europæiske kunders høje krav til varerne. Denne overflødighed af god kvalitet doneres fra producenter som HRT Textiles i Ikast, herfra fragter Dooni Dooni i samarbejde med en række andre hjælpeorganisationer tøjet ned til den såkaldte ’Euroshop’ i Mali.

En stor andel af tøjet, som tredje verdens lande normalvis modtager, er slidt op og af dårligt kvalitet. Efterspørgslen på netop denne type vestlige varer er herfor stor. Endnu et bæredygtigt element kan findes i de lokales ejerskab over butikken og hermed lyst til at have den daglige drift. Slutteligt er det en win win situation helt til sidste destination; for udover at producenterne får skaffet tøjet ud af EU og Mali får udvidet deres tekstilmarked, deles overskuddet fra Euroshop mellem hhv. Dooni Dooni og Luthersk Brødremission.

Svaret er altså ja; bæredygtighed er ikke kun abstrakt og popsmart, det er faktisk ganske konkret. For som ordets rene betydning indikerer, handler det om at sikre holdbare positive resultater samt belaste miljøet mindst muligt.

Læs mere om Euroshop ved at klikke her